?ilas:"Ne?e biti potrebe da podnosim ostavku", izjavio u intervjuu "Ve?ernjim novostima" gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas.

?ilas je odgovorio da ne?e podneti ostavku odgovaraju?i na pitanje "da li je ostao pri obe?anju da ?e oti?i sa te funkcije ukoliko Vlada Srbije umanji finansiranje prestonice za sedam milijardi dinara.Weiterlesen...