Gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas o?ekuje da ?e do 15. marta dobiti pozitivan odgovor od evropskih banaka za kredit za rekonstrukciju "Gazele".

"Što se ti?e kredita zauzet je stav, a to je prihvatio i premijer Mirko Cvetkovi?, da se ostavi rok do kada ?e se ?ekati sredstva iz kredita banaka koje su kredit potpisale. Ocekujem da ?emo do tog roka dobiti pozitivan odgovor, ali je mnogo važnije da ako tih sredstava ne bude više nema ?ekanja i da ?e ona biti prona?ena na nekoj drugoj strani", rekao je ?ilas.Weiterlesen...