Gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas izjavio je danas da je "realno da gradnja mosta Zemun - Bor?a" po?ne u oktobru ili novembru slede?e godine.

?ilas je novinarima u Skupštini Beograda rekao da ?e biti potrebno tri godine za izgradnju tog mosta, kao i da ?e on omogu?iti da se saobra?aj kamionima izmesti "sa teritorije Beograda" i da se "smanji pritisak" na Pan?eva?ki most.Weiterlesen...