Gradona?elnik Beograda zadovoljan je rezultatima u 2010. Pilon mosta na Adi bi?e gotov za godinu dana, a do aprila ?e biti otvoreno sedam novih obdaništa.

Na kraju godine, grad Beograd sumirao je rezultate. Tako je gradona?elnik Dragan ?ilas, povodom kraja gra?evniske sezone, obišao ?etiri najve?a gradilišta. Kako je rekao, najve?i projekat - most preko Ade do kraja slede?e godine dobi?e svoj pilon, petlja na Carevoj ?upriji bi?e gotova krajem slede?e godine, dok ?e ve? u aprilu Beograd dobiti još jedno obdanište.Weiterlesen...