Spasila?ke ekipe dostavili su prve koli?ine vode i hrane za 33 rudara zarobljena u u rudniku bakra i zlata u ?ileu.

Rudararima, koji su nakon nesre?e u rudniku San Hoze, blizu gradi?a Kipojano zarobljeni u jami ve? 18 dana, me?utim, nije re?eno da bi njihovo spasavanje moglo trajati mesecima.Weiterlesen...