Nacrt zakona o budžetu za 2010. trebalo bi da bude na Vladi krajem ove nedelje ili po?etkom slede?e nedelje, kažu u Ministarstvu finansija.

Državni sekretar u tom ministarstvu Slobodan Ili? nagovestio je, pri tom, da ?e u budžetu za narednu godinu biti izmena nekih poreskih stopa, koje su "manje ili više o?ekivane" i nisu od suštinskog zna?aja za poresku reformu, kao što je porez na imovinu.Weiterlesen...