Upravi odbor PIO fonda prihvatio ostavku direktora Slobodana Zdravkovi?a i za vršioca dužnosti te funkcije imenovao Dragana Kalinovi?a.

Upravni odbor Republi?kog fonda PIO je na današnjoj sednici odlu?io i da raspiše javni konkurs za izbor novog direktora. Upravni odbor nakon što odabere jednog od kandidata sa konkursa o svom predlogu obaveštava Vladu Srbije, koja daje kona?nu saglasnost za izbor novog direktora. Ovlaš?en da u ime Vlade Srbije da saglasnost na taj predlog je potpredsednik Jovan Krkobabi?.Weiterlesen...