Ako Radovan Karadži? odbije da se na po?etku su?enja, 1.marta, pojavi u sudnici, bi?e mu nametnut pravni zastupnik, kaže potparolka Haškog suda Nerma Jela?i?.

Sudsko ve?e Haškog tribunala u procesu protiv Radovana Karadži?a odlu?ilo je da uvede i branioca u taj slu?aj pošto optuženi odbija da u?e u sudnicu. Imenovanje branioca pravno se razlikuje od nametanja branioca, rekla je Jela?i?eva.Weiterlesen...