U beogradskom Domu omladine, na jesen, po završetku renoviranja, bi?e otvoren Informativni centar EU.za Evropsku uniju.

Sporazum o otvaranju Evropskog info centra, pismo o namerama, potpisali su na Dan Evrope šef delegacije EU Vensan Dežer i ?lan gradskog ve?a Željko Ožegovi?. Prema Ožegovi?evim re?ima, centar ?e imati suštinsku ulogu da sve ga?ane informiše šta je EU, kako funkcionišu njene institucije i kako sa njima može da se sara?uje.Weiterlesen...