Informacioni sistem trgovine pušten je u rad, a ugovor su potpisali ministar trgovine Slobodan Milosavljevi? i direktor Zavoda za statistiku Dragan Vukmirovi?.

Ministarstvo trgovine konkurisalo je sa tim projektom za sredstva iz Nacionalnog investicionog plana (NIP), koja su odobrena i posao je sada kona?no završen, rekao je ministar.



Weiterlesen...