Slovena?ko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je informativnu brošuru o važnim zakonskim procedurama za regulisanje statusa “izbrisanih“.

Ministarstvo je ovu brošuru objavilo uo?i sutrašnjeg stupanja na snagu izmena zakona o "izbrisanima", kojim se retroaktivno uspostavlja status stalnog prebivališta za ove osobe.Weiterlesen...