Sektor za imenovanje ulica i trgova uputio je zahtev na razmatranje nadležnoj komisiji da jedna od ulica u Beogradu ponese ime novinara Slavka ?uruvije.

Danka Starin?evi?, predstavnica tog sektora, je izrazila o?ekivanje da ?e predlog biti stavljen na dnevni red slede?e sednice Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova.?lan Komisije Nikola Nikodijevi? potvrdio da postoji saglasnost da jedna od ulica dobije ime po ubijenom novinaru Slavku ?uruviji i izrazio nadu da ?e se ta inicijativa na?i na slede?oj sednici.Weiterlesen...