Posle inspekcije u Rafineriji nafte Pan?evo i HIP Petrohemiji utvr?eno je da su tovarene benzinske komponente u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Kako je saopštilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, inspekcija u HIP Petrohemiji nije utvrdila aktivnosti koje su mogle dovesti do pojave neprijatnih mirisa u no?i izme?u 20. i 21. jula.Weiterlesen...