"Telekom Srbije" i kompanija "Huavej" poklonili su osnovnoj školi "Ljubica Radosavljevi? Nada" u Zaje?aru ra?unarsku opremu za internet u?ionicu.

Kompanija za telekomunikacione mreže "Huavej" donira?e ra?unarsku opremu još za dve škole u Beogradu, jednu u Boru i jednu u Savinom selu. Škola u Zaje?aru dobila je od kompanije "Huavej" 20 ra?unara, a "Telekom" je uveo besplatni brzi širokopojasni internet priklju?ak.Weiterlesen...