U akciji edukacije “Telekoma Srbije” u Užicu, gimnaziji “Miodrag Milovanovi? – Lune” i OŠ “Nada Mati?” uru?ena je ra?unarska oprema za internet-u?ionice.

Osim toga, na donatorskom skupu prikupljeno je još 1.015 ra?unara. Zahvaljuju?i kompaniji “Lanus”, gimnazija je dobila 15 ra?unara, dok je “Telekom” izdvojio pet ra?unara za osnovnu školu “Nada Mati?” i pobrinuo se za uvo?enje besplatnog širokopojasnog internet-priklju?ka u obe škole.Weiterlesen...