Osobe sa invaliditetom trpe nasilje i ponižavanje, njih 80 odsto je nezaposleno, 70 odsto živi u siromaštvu, a puno njih jedva preživljava od socijalne pomo?i.

"Nasilju su naj?eš?e izloženi u porodici, zatim u rehabilitacionim centrima, domovima, specijalnim školama i dnevnim boravcima, a nasilnici su naj?eš?e bra?ni partneri, roditelji, bra?a i sestre, komšije, porodi?ni prijatelji, zaposleni u domovima i dnevnim boravcima", rekla je predstavnicia organizacije "...Iz kruga" Lepojka ?arevic Mitanovski.Weiterlesen...