Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? izjavio je da je konstituisanje Nacionalnog saveta Bošnjaka bilo neuspešno.

Prema njegovim re?ima, na ju?erašnjoj konstitutivnoj sednici Nacionalni savet Bošnjaka nije konstituisan pošto, kako je objasnio, niko od izabranih ?lanova nije verifikovao svoj mandat, pa je sednica zaklju?ena.Weiterlesen...