Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na ?elu s ministrom Svetozarom ?ipli?em, odbacilo je optužbe držvnog sekretara Marka Karadži?a o opstrukcijama u radu.

"Optužbe ne odgovaraju stvarnim odnosima u, procesima koji se u njemu odvijaju niti na?inu rada. U ministarstvu se neguje, podržava i afirmiše kriti?ko i kreativno mišljenje", navodi se u saopštenju izdatom posle vanrednog kolegijuma Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje su potpisali ?ipli? i još sedam državnih sekretara ministarstva i pomo?nika ministra.Weiterlesen...