Ministar za ljudska prava Svetozar ?ipli? kaže da bi trebalo obezbediti sredstva za stanovanje Roma, kao i legalizaciju postoje?ih romskih naselja.

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? je na konferenciji "Romi u Srbiji - izme?u diskriminacije i integracije" ocenio da je "pri?a o položaju Roma u Srbiji i Evropi pri?a o viševekovnoj diskriminaciji".Weiterlesen...