Iranske vlasti zabranile su sve reklame za ku?ne ljubimace kao i hranu i druge proizvode za njih.

U Iranu je poslednjih godina držanje ku?nih ljubimaca postalo veoma popularno što je u suprotnosti sa islamskom tradicijom da su psi "ne?isti".Weiterlesen...