Iran vidi dobre izglede za postizanje dogovora sa svetskim silama o razmeni jednog dela njegovog osiromašenog uranijuma kaže šef diplomatije Manu?er Motaki.

Taj uranijum oni bi zamenili za oboga?eno nuklearno gorivo, koje može da se upotrebi u reaktoru za proizvodnju medicinskih izotopa. "Li?no verujem da smo stvorili pozitivnu osnovu za takvu razmenu u nedalekoj budu?nosti", rekao je Motaki u Minhenu, gde prisustvuje me?unarodnoj konferenciji o bezbednosti.Weiterlesen...