Iran je odbacio pozive da oslobodi politi?ke zatvorenike, ukine smrtnu kaznu i prihvati me?unarodnu istragu o nasilju posle predsedni?kih izbora, saopštile UN.

U izveštaju, koji je danas usvojilo 47 ?lanica Saveta UN-a za ljudska prava, navedeno je da se Iran deklarisao kao otvorena demokratska zemlja, u kojoj je na snazi vladavina prava, kao i da se ta zemlja obavezala da ?e se u potpunosti pridržavati me?unarodnih pravnih sporazuma, garantuju?i ukidanje mu?enja, prenela je agencija Rojters.Weiterlesen...