Iran je u zvani?nom pismu obavestio Me?unarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) u Be?u da po?inje da proizvodi oboga?eno nuklearno gorivo.

"Danas smo uru?ili pismo", izjavio je iranski izaslanik pri IAEA Ali-Asgar Soltanije i dodao da ?e Teheran koristiti sopstvene zalihe za proizvodnju uranijuma oboga?enog za 20 odsto, prenela je iranska televizija Pres TV.Weiterlesen...