Me?unarodna agencija za atomsku energniju traži od Irana da objasni dokaze koji ukazuju da se vrše eksperimenti sa naprednim dizajnom nuklearnih bojevih glava.

Samo postojanje ove tehnologije je, piše "Gardijan", zvani?no tajna u Americi i Velikoj Britaniji, a prema do sada neobjavljenim dokumentima iz izveštaja IAEA "potencijalne vojne ambicije iranskog nuklearnog programa", postoje osnovane indicije da su iranski nau?nici testirali izuzetno eksplozivne komponente ovog dizajna.Weiterlesen...