Vlada Srbije i grad Beograd doneli su zajedni?ku odluku da PIK Zemun ne?e i?i u proces privatizacije, izjavio je državni sekretar Nebojša ?iri?.

?iri? kaže da ?e PIK Zemun biti podržavljen na isti na?in kao što je to bio slu?aj sa PKB-om. "Ovo preduze?e je identifikovano kao zana?ajno za razvoj grada Beograda i za njegove gra?ane i treba da bude suštinski preduze?e koje ?e obezbe?ivati hranu za Beograd", rekao je ?iri? novinarima.Weiterlesen...