Gra?ani Irske ?e se danas na referendumu ponovo izjasniti o usvajanju Lisabonskog sporazuma.Irski premijer pozvao gra?ane da podrže sporazum.

Svet s velikom pažnjom o?ekuje ishod glasanja koje bi moglo da odredi budu?nost Evropske Unije. Irski premijer Brajan Koven pozvao je bira?e da na referendumu glasaju za Lisabonski sporazum, ?ije bi ponovno odbacivanje moglo da dovede EU u stanje, kako je rekao, "izuzetne neizvesnosti".Weiterlesen...