Islan?ani su ve?inom glasova odbacili plan da se 5,3 milijardi dolara otplati Velikoj Britaniji i Holandiji zbog dugova nastalih propaš?u islandske banke.

Prema danas objavljenim rezultatima referenduma na prebrojanih 90 odsto od 143.784 glasova, više od 93 odsto glasa?a ju?e je zaokružilo "ne", a samo 1,8 njih "da", dok su ostali listi?i nepopunjeni ili nevaze?i. Uprkos rezultatu referenduma, islandska vlada levog centra je saopštila da ?e nastaviti pregovore s Velikom Britanijom i Holandijom o ovom sporu.Weiterlesen...