Isplata obveznica serije A 2010, emitovanih po osnovu stare devizne štednje, po?inje danas.

Sredstva za isplate dospelih obveznica obezbe?ena su u budžetu Republike Srbije, a isplata se vrši u evrima ili na zahtev vlasnika u dinarskoj protivrednosti, u visini iznosa registrovanog na pojedina?nim vlasni?kim ra?unima.Weiterlesen...