Rok za podnošenje imovinske karte državnih i lokalnih funkcionera Agenciji za borbu protiv korupcije, kojih je u Srbiji oko 30.000, istekao je u pono?.

Na sajtu Agencije navedeno je da ?e podaci o imovini funkcionera u Srbiji uskoro biti dostupni javnosti, pošto istekne rok od ?etiri, pet dana za prijave koje su poslate preporu?enom poštom. Imovinsku kartu bilo je mogu?e Agenciji dostaviti i li?no.Weiterlesen...