Funkcionerima koji su se 1. januara 2010. zatekli na više funkcija a do 1. aprila se nisu opredelili koju ?e nastaviti da obavljaju, danas isti?e rok za odluku.

Agencija ?e, prema izmenama zakona usvojenim 28. jula, potom razmatrati da li postoji sukob interesa i, ako postoji, odrediti funkcioneru rok ne duži od 30 dana da prestane da obavlja nespojive funkcije.Weiterlesen...