Nema?ka biskupska konferencija pokrenu?e istragu o slu?ajevima seksualnog i fizi?kog zlostavljanja u?enika u toj zemlji, saopšteno je u Regensburgu.

Istraga ?e uklju?iti razmatranje navoda o seksualnom zlostavljanju me?u ?lanovima crkvenog hora koji vodi brat pape Benedikta Šesnaestog, kao i šta je i da li je o tome nešto znao sam papa dok je bio na funkciji nadbiskupa u Minhenu, rekao je agenciji AP biskup Karl Jisten.Weiterlesen...