Ministar zdravlja Hrvatske Darko Milinovi? izjavio je da je u toku istraga povodom navoda da je jedan lekar u Oto?cu odbio da zbrine pacjenta zato što je Srbin.

"Ako se ispostavi da su tvrdnje ta?ne za tog lekara više nema mesta u hrvatskom zdravstvenom sistemu", rekao je Milinovi?. Prema tvrdnjama politi?kih predstavnika Srba u Hrvatskoj, lekar Esad Mujkanovi? odbio je da adekvatno zbrine srpskog pacijenta iz Vrhovina za kojeg je u drugoj bolnici utvr?eno da je imao moždani udar.Weiterlesen...