U Italiji ?e ubudu?e biti zabranjeno bra?nim parovima za koje se utvrdi da imaju "rasisti?ke stavove", da usvajaju decu.

Neimenovani bra?ni par je naveo da želi da usvoji dvoje dece, mla?e od pet godina, bez obzira na njihov pol i religiju, pod uslovom da nisu "tamne kože, druga?ija od tipi?no evropske dece i mentalno zaostala".Weiterlesen...