Svaki sedmi Italijan raspolaže mese?no sa manje od 1.000 evra, a svaki dvadeseti živi u "apsolutnom siromaštvu", bez uslova za minimalni životni standard.

Italijanska nacionalna statisti?ka agencija ISTAT je saopštila da se u Italiji relativno siromašnom smatra osoba ?ija je mese?na potrošnja manja od 999,67 evra. Prošle godine se broj Italijana koji spadaju u tu kategoriju pove?ao na 13,6 odsto ili 8,78 miliona stanovnika, prenosi Rojters.Weiterlesen...