Italijanski parlament usvojio je stroži zakon protiv imigracije kojim se ilegalan ulazak u zemlju ozna?ava kao krivi?no delo.

Prema novom zakonu, koji je naišao na oštru osudu organizacija za ljudska prava i Vatikana, ilegalna imigracija ?e se kažnjavati pozamašnom nov?anom kaznom od 5.000 do 10.000 evra a oni koji prime u stan ljude za koje znaju da su ilegalni imigranti bihe osu?eni na do tri godine zatvora, javlja BBC. Tako?e se patrolama gra?ana dozvoljava da pomažu policiji da održava red.Weiterlesen...