Desetine hiljada zaposlenih u javnom sektoru u Italiji stupile su u jednodevni štrajk, zahtevaju?i o?uvanje radnih mesta i budžeta za prosvetu.

Iako protest nisu podržale sve sindikalne organizacije, štrajk lekara, nastavnika, službenika, voza?a i pilota prili?no je poremetio svakodnevni život mnogih Italijana. Tri sindikata protive se najavljenoj reformi obrazovnog sistema koja podrazumeva drasti?no manji budžet i broj zaposlenih u prosveti.Weiterlesen...