Predsednik Srpskog nacionalnog ve?a severnog Kosova Milan Ivanovi? odbacio je optužbe kojima ga Euleks tereti da je po?inio nekoliko teških krivi?nih dela.

Advokat optuženog Ljubomir Pantovi? istakao je da je u toku pretkrivi?ni postupak "kojim ga Euleks tereti za teška krivi?na dela bez ikakvih dokaza". Prema re?ima advokata, Ivanovi?u se stavlja na teret organizacija, podrška i u?estvovanje u teroristi?kim grupama, zatim podstrekavanje nacionalne verske ili etni?ke mržnje, razdora ili netolerancije.Weiterlesen...