Telekom Srbije instalirao je predajnik uz administrativnu liniju na brdu Mu?ibaba kod Preševa, nezvani?no saznaje Klokot radio.

Na?elnik Kosovsko-pomoravskog okruga Dragan Nikoli? potvrdio je u izjavi KIM radiju da je signal za mobilnu telefoniju srpskih operatera vra?en kasno u nedelju uve?e, ali da nema saznanja na koji je to na?in u?injeno. "Nisam upoznat sa tehni?kim detaljima vra?anja signala", rekao je Nikoli?.Weiterlesen...