Preregistracija politi?kih stranaka u Srbiji je završena i iz registara je obrisana 501 partija, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu.

Rok za prijavu za preregistraciju, propisan novim Zakonom o politi?kim strankama, istekao je 23. januara i ministarstvo je donelo 501 rešenje o brisanju iz republi?kog i nekadašnjeg saveznog registra partija.Weiterlesen...