Iz Jadrolinijinog trajekta "Tin Ujevi?", koji je prilikom uplovljavanja u splitsku trajektnu luku krmenim delom udario u gat, iscurele su 33 tone dizel goriva.

Lu?ka kapetanija Split je u cilju spre?avanja širenja zaga?enja mora odmah organizovala postavljanje plutaju?ih brana a aktiviran je i štab za iznenadno zaga?enje mora, saopštilo je no?as hrvatsko Ministarstvo mora, saobra?aja i infrastrukture. Na mesto nesre?e stigli su policija i vatrogasci, a sanacija traje i danas.Weiterlesen...