Jedna ameri?ka firma namerava da izgradi dvadesetak podzemnih skloništa za one koji žele da prežive smak sveta predvi?en za 2012. godinu.

Jedno mesto u skoništu prodava?e se po ceni od 50.000 dolara. Ako je verovati odre?enim proro?anstvima i legendama, smak sveta trebao bi da se dogodi 21. decembra 2012. godine, odnosno za manje od 1.000 dana. Izneto je nekoliko mogu?ih scenarija, od nuklearnog rata do sun?ane oluje.Weiterlesen...