Naftna kompanija Britiš Petroleum i dalje pokušava da sanira štetu i prikupi naftu koja se izlila u Meksi?ki zaliv.

Svaki dan iz potonule platforme u Meksi?kom zalivu izlije se oko milion litara nafte. Britiš petroleum pokušava da reši problem ubacivanjem cevi duge više od kilometar i po u naftovod pod vodom.Weiterlesen...