Ambasador Velike Britanije Stiven Vordsvort otvorio je u Beogradu izložbu "Darvin danas", posve?enu delu ?arlsa Darvina, povodom 200 godina od ro?enja nau?nika.

Izložba predstavlja Darvinov život i delo, i sastoji se od 14 panela koji, izme?u ostalog, nude odgovore na pitanja "Kako su nastale nove vrste?", "Da li se teorija evolucije protivi religiji?", "Kako se razvila muzika?" itd.Weiterlesen...