Skupština je nastavila raspravu o Predlogu zakona o sudskim veštacima nakon ?ega bi trebalo da po?ne razmatranje izmena i dopuna Zakona o Narodnoj banci Srbije.

Izmene predvi?aju da Izvršni odbor NBS, pored preuzimanja dosadašnje nadležnosti Monetarnog odbora utvr?uje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku.Weiterlesen...