Zbog rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra, od sutra u 7 ?asova zatvara se leva kolovozna traka od Batutove ulice do Gospodara Vu?i?a.

Prva dva, tri dana ruši?e se tramvajske baštice i postoje?e ostrvo, a zatim ?e radove izvoditi Elektrodistribucija "Beograd", "Beogradski vodovod i kanalizacija", "Beogradske elektrane", "Beograd-put" i "Telekom". Saobra?aj ?e se odvijati desnom stranom Bulevara u tri saobra?ajne trake, od kojih ?e dve voditi ka Cvetkovoj pijaci, a jedna ka gradu.Weiterlesen...