Na beogradskom mostu "Gazela" i pristupnim putevima zbog ošte?enja na mostu izmenjen režim saobra?aja.

Teretni saobra?aj, iz pravca Beograda ka Novom Beogradu pre mosta Gazela, preusmerava se na alternativni pravac - Kružni put R-251 i Obilaznicu oko Beograda.Weiterlesen...