Leva strana autoputa E-75 iz smera od Beograda ka Šidu, u dužini od 900 m po?ev od Sava centra zatvorena je, saobra?aj se obavlja dvosmerno suprotnom trakom.

Režim saobra?aja na ostalim rampama kružnih petlji ostaje nepromenjen, kao i na ostalim delovima novobeogradske uli?ne mreže.Weiterlesen...