Iz Poslovnika o konstituisanju Bošnja?kog nacionalnog saveta izba?ena je odredba o verifikaciji dve tre?ine mandata potrebnih za konstituisanje tog saveta.

U izmenjenom Poslovniku objavljenom na sajtu www.ljudskaprava.gov.rs, izostavljen je stav 6 iz tre?eg ?lana Poslovnika po kome je za konstituisanje Bošnja?kog nacionalnog ve?a potrebna verifikacija dve tre?ine mandata.Weiterlesen...