Odbrana generala Vojske Jugoslavije Vladimira Lazarevi?a po?ela iznošenje odbrane pred Haškim tribunalom.

Odbrana navodi da ?e dokazati da Lazarevi? nije kriv za ratne zlo?ine nad kosovskim Albancima 1999. za koje je optužen. "Tužilaštvo nije dokazalo da je Lazarevi? krivi?no odgovoran za zlo?ine navedene u optužnici, ni individualno, ni krivi?no. Odbrana ?e dokazima uveriti sudsko ve?e da postoji više nego razumna sumnja za tvrdnje optužbe da je Lazarevi? odgovoran", rekao je u uvodnoj re?i branilac Mom?ilo Bakra?.


Weiterlesen...