Palestinski predsednik Mahmud Abas isklju?io je svaku mogu?nost nastavka pregovora sa Izraelom ako se ne obustavi izgradnja naselja u isto?nom Jerusalimu.

Redovnom godišnjem skupu u libijskom gradu na mediteranskoj obali prisustvuje 14 šefova država od ukupno 22 ?lanice Arapske lige. Na skup izme?u ostalih nisu došli egipatski predsednik Hosni Mubarak i Saudijske Arabije šeik Abdalah. To je prvi samit Arapske lige koji se održava u Libiji.Weiterlesen...